Odesílání...

Kácení a ořez stromů

Běžné kácení stromů ze země

Všude, kde to podmínky dovolí, využíváme prosté směrové kácení. Jde o klasický způsob používaný při těžbě dřeva (strom je kácen v celku.) Jedná se o nejrychlejší způsob pokácení stromu, tedy i nejlevnější variantou pro zákazníka. 

Kácení stromů z plošiny

Kácení stromů s použitím vysokozdvižné plošiny je časově i finančně náročnější než běžné metody kácení ze země. Jsou ale případy, kdy je to jediné řešení.
Z důvodu snížení bezpečnostního rizika používáme vhodnou techniku a plošiny, aby při samotném kácení nebo ořezu nedocházelo k poškození majetku.


Dřevní hmotu je možné ponechat na místě k dalšímu využití nebo zajistíme její odvoz. Veškerý odpad z kácení odvezeme k ekologické likvidaci.
Také můžete využít naší služby štěpkování přímo v místě.


Ořez a stříhání ovocných stromů včetně úklidu