Odesílání...

Výsadba stromů

V jarním a podzimním období sázíme stromy a keře dle zpracovaných projektů nebo na přání zákazníka.
Rostlinný materiál je objednáván výhradně od českých specializovaných firem.  

>Vyhloubení výsadbové jámy
>Výměna zeminy (pokud je potřeba)
>Aplikace dlouho působícího hnojiva (Silvamix)
>Zasazení dřeviny
>Ukotvení kůlů včetně instalace příček
>Fixace dřeviny textilními popruhy
>Instalace ochrany kmene (sekačka,slunce,mráz)
>Odborný redukční řez koruny
>Vytvoření závlahové mísy
>Mulčování štěpkou nebo kůrou
>Zálivka
>Následná péče