Odesílání...

Velkoobjemové kontejnery

Společnost Údržba zeleně a parků, s.r.o. má k dispozici 6 kusů velkoobjemových kontejnerů, které je možné přistavit
na biologický a komunální odpad. Odvoz a likvidaci zajistíme dle platné legislativy.